NT cyfence แสดงศักยภาพความปลอดภัยระบบสารสนเทศในงาน CAT Network Showcase 2012

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

ครั้งนี้ NT cyfence พร้อมรองรับกับเหตุการณ์พิบัติภัยกับการเสวนาในหัวข้อ “Smart Disaster Recovery Planning” โดยได้รับเกียรติจาก คุณกัณณิกา วรคามิน ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางในการเตรียมพร้อมกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต อีกทั้งภายในบูธนำเสนอด้วยบริการ All@Secure หรืออุปกรณ์ UTM ที่รวมฟังก์ชั่น อาทิ Firewall, Gateway Antivirus, Anti Spam, Web Filtering เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งานอินเทอร์เน็ต รวมทั้งบริการ CCTV ที่มาพร้อมด้วยกล้อง IP Camera ที่ภาพมีความคมชัดระดับ HD และสามารถเชื่อมโยงติดตั้งระบบเข้ากับ SmartPhone, Tablet หรือ iPhone เพื่อเฝ้าระวังเหตุการณ์ต่างๆ หรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

บทความที่เกี่ยวข้อง