กรมการจัดหางาน ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์ Network Operation Center (NOC)

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

กรมการจัดหางาน ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์ Network Operation Center (NOC) และร่วมเข้าอบรมโครงการเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสมมาตร อนันต์ธราทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ กรมการจัดหางานและคณะ เข้าศึกษาดูงานและเข้าอบรมดังกล่าว   โดย นายสมยศ ธนพิรุณธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติต้อนรับ ณ อาคาร CAT Tower บางรัก

โดย NT cyfence ได้ร่วมบรรยายอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (IT Security) ในหัวข้อ การบริหารจัดการเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Business Management System) และก้าวทันภัยคุกคามแห่งโลกไซเบอร์ (Insight in Cyber Threats) เพื่อตระหนักรู้ถึงการสร้างความปลอดภัยในระบบเครือข่ายสารสนเทศในปัจจุบัน

บทความที่เกี่ยวข้อง