อบรมฟรี!! Threats & Trends Technology 2017-2018

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

“Threats & Trends Technology 2017-2018 A Guide to Defence Attacks” ถึงเวลาที่ต้องตระหนัก ถึงความสำคัญของความปลอดภัยในระบบไอทีในองค์กร พร้อมรู้เท่าทันภัยและเทรนด์เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นบนโลกไซเบอร์ ในปัจจุบันที่มีการขยายตัวและเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ก้าวทันรูปแบบบุกรุกหรือภัยคุกคามใหม่ๆที่เพิ่มระดับความรุนแรง และซับซ้อนมากขึ้น เสริมเกราะความรู้เพื่อนำไปพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของระบบไอทีในองค์กรให้เทียบเท่าระดับสากล

หัวข้อการอบรม

Trends & Threats Technology 2017-2018

ก้าวทันเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปี 2017 และเตรียมพร้อมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะมาพร้อมกับภัยคุกคามออนไลน์ ที่จะทวีความรุนแรงขึ้นในปี 2018

โดย คุณภูริวรรธ ศรีสวการย์ หรือผู้แทน จาก Intel security Thailand

Threats Intelligent อัพเดทข้อมูลภัยอัจฉริยะ ก่อนตกเป็นเหยื่อออนไลน์

โดย คุณรัตน์ติกา พรมหนู ผู้เชี่ยวชาญจาก ศูนย์ Security Operation Center ของ NT cyfence

Information Security Awareness เตรียมรับมือ ภัยออนไลน์รูปแบบ ใหม่ ๆ อย่างมืออาชีพ

โดย คุณอุมารัตน์ โพธิ์ชัย ที่ปรึกษาด้าน IT Security ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ NT cyfence

ร่วมสร้างเกราะป้องกันภัยไปพร้อมกัน วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ศูนย์โทรคมนาคม นนทบุรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เริ่มเปิดลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้-15 สิงหาคม 2560 ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมผ่านการกรอกแบบฟอร์มและตอบคำถามให้ ครบถ้วน เพียง 30 ท่านแรก เท่านั้น

บทความที่เกี่ยวข้อง