อบรม IT Security Workshop ยกระดับความปลอดภัยให้กับวงการไอที

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

จบลงไปแล้วสำหรับการอบรม IT Security Workshop ที่ NT cyfence ได้มีโอกาสร่วมสนับสนุนการอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีประโยชน์ต่อวงการไอทีในด้านการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดย TechTalkThai ร่วมกับ MaYaSeVeN และภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเน้นให้ความรู้การรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย และรู้จักกับภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ รวมถึงได้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน IT Security ที่มาแบ่งปันความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายในประเทศไทย

it-security-workshop-with-techtalkthai-mayaseven-pano

บทความที่เกี่ยวข้อง