NT cyfence จัดสัมมนาวิชาการ Cybersecurity for Smart Government จังหวัด กระบี่

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “ Cybersecurity for Smart Government” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ในงานนี้ NT cyfence ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการวิเคราะห์ช่องโหว่ของระบบเครือข่ายและ Simulation Attack เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความรุนแรงในการถูกคุกคามและให้รู้ทันสถานการ์การโจมตีระบบที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

บทความที่เกี่ยวข้อง