NT cyfence ร่วมแสดงความยินดีกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ในพิธีเปิดโครงการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ PDPA

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

NT cyfence ร่วมแสดงความยินดีกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ในพิธีเปิดโครงการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act 2019 : PDPA

โดย คุณสุวรรณา หรรษาจารุพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและบริการลูกค้าองค์กร 1 และฝ่ายธุรกิจความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ NT cyfence ร่วมแสดงความยินดีใน พิธีเปิดโครงการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act 2019 : PDPA ) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ณ ห้องเธียเตอร์ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

โดยโครงการดังกล่าว NT cyfence เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และจัดอบรมการสร้างความตระหนักกับบุคลากรของ กกท. ให้มีความพร้อมและสามารถดำเนินการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐาน

บทความที่เกี่ยวข้อง