NT cyfence ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ได้รับใบรับรอง ISO/IEC 27001:2013

30 พฤศจิกายน 2021

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ดร.วิชัย ดีเจริญกุล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานดิจิทัล และ คุณกัณณิกา วรคามิน ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้รับใบรับรองมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001:2013 จากการรับบริการ Standard Consulting and Implement ของ NT cyfence ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

บทความที่เกี่ยวข้อง