NT cyfence จัดกิจกรรม “เสริมภูมิคุ้มกันภัยทางไซเบอร์ เพื่อยกระดับความปลอดภัยขององค์กร”

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

วันที่ 2 พ.ค 2567 ที่ผ่านมา ฝ่ายธุรกิจความปลอดภัยไซเบอร์ (NT cyfence) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) นำโดย  คุณกัณณิกา วรคามิน ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจความปลอดภัยไซเบอร์ ได้จัดอบรม “เสริมภูมิคุ้มกันภัยทางไซเบอร์ เพื่อยกระดับความปลอดภัยขององค์กร” ณ มณฑลทหารบกที่ 11 กรุงเทพมหานคร

ภายในงาน ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Cybersecurity เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านภัยไซเบอร์ โดยมีหัวข้ออบรม ดังนี้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) , พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ , การโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ Simulation Attack , โลก 2 ใบ ปลอดภัยเท่ากันหรือยัง ? และ การเสริมความปลอดภัยด้วยระบบกล้อง CCTV อัจฉริยะ และยังมีการจัดกิจกรรม Workshop จำลองสถานการณ์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้กำลังพลได้ร่วมกันคิด วิเคราะห์ ในการเสริมสร้างความปลอดภัยขององค์กรด้วยรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้ได้รับความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

บทความที่เกี่ยวข้อง