NT cyfence จัดงานสัมมนา Cybersecurity for Smart Health ให้กับ กลุ่มสาธารณสุขในจังหวัดสตูล

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา NT cyfence ร่วมกับ NT จังหวัดสตูล จัดงานสัมมนาให้กับกลุ่มสาธารณสุขจังหวัดสตูล ภายใต้ชื่อ Cybersecurity for Smart Health โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล ร่วมกล่าวถึงนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567

ภายในงานดังกล่าว NT cyfence ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายภายในโรงพยาบาล แนวโน้มภัยคุกคามทางไซเบอร์ของกลุ่มสาธารณสุขที่ต้องเฝ้าระวัง รวมถึงวิธีการโจมตีของ Ransomware ให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสตูล ซึ่งตอบรับการเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

บทความที่เกี่ยวข้อง