NT cyfence จัดงานสัมมนาวิชาการ Cybersecurity for Smart Hospitals ให้กับ กลุ่มสาธารณสุขในจังหวัดสงขลา

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จัดงานสัมมนาวิชาการ ภายใต้ชื่อ “Cybersecurity for Smart Hospitals” ให้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขภายในจังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity จาก NT cyfence ที่มีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายมากกว่า 16 ปี เป็นวิทยากรบรรยายและแชร์ประสบการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์

รวมถึงสาธิตการวิเคราะห์ช่องโหว่ของระบบเครือข่ายและ Simulation Attack เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความรุนแรงในการถูกคุกคามและให้รู้ทันสถานการ์การโจมตีระบบที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยจัดขึ้น ณ ห้อง Laguna Queen A โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง