NT cyfence ได้รับเชิญบรรยายด้าน Cybersecurity ให้กับ พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

ในวันที่ 23 พ.ค. 67 ทีมงาน NT cyfence เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายด้าน Cybersecurity ให้แก่ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อสร้างความตระหนักภัยคุกคามด้านไซเบอร์ โดยการอบรมมีหัวข้อบรรยายเกี่ยวกับ Cybersecurity ให้ครอบคลุมแบบ 360 องศาและกิจกรรม Workshop จำลองสถานการณ์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมกคิด วิเคราะห์ ในการเสริมสร้างความปลอดภัยขององค์กรด้วยรูปแบบต่าง ๆ  ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 7   สำนักงานกินแบ่งรัฐบาล

บทความที่เกี่ยวข้อง