NT cyfence จัดสัมมนาวิชาการ Cybersecurity for Smart Hospital จังหวัด ชุมพร

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “ Cybersecurity for Smart Hospitals” เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ในงานนี้ NT cyfence ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรในงานดังกล่าว

บทความที่เกี่ยวข้อง