NT cyfence จัดสัมมนาวิชาการ Cybersecurity for Smart Government จังหวัด นครพนม

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “ Cybersecurity for Smart Government” เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ในงานนี้วิทยากรจาก NT cyfence ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurityบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จังหวัดนครพนม ร่วมกับ NT cyfence ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ จัดสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “ Cybersecurity for Smart Government”

 

บทความที่เกี่ยวข้อง