NT cyfence จัดสัมมนาวิชาการ Cybersecurity for Smart Government จังหวัด ปัตตานี

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จังหวัดปัตตานี ร่วมกับ NT cyfence ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ จัดสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “ Cybersecurity for Smart Government”
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมอาคารโทรคมนาคมจังหวัดปัตตานี ในงานนี้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity บรรยายให้ความรู้ด้านการปกป้องข้อมูลขององค์กรอย่างไรให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามในปัจจุบัน

โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น กลุ่มสหกรณ์จังหวัดปัตตานี, องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี, กลุ่มสาธารณสุขและโรงพยาบาลในจังหวัดปัตตานี รวมถึงหน่วยงานด้านการศึกษาในจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมงาน

บทความที่เกี่ยวข้อง