NT cyfence จัดสัมมนาวิชาการ Cybersecurity for Smart Government จังหวัด พัทลุง

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “ Cybersecurity for Smart Government” เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567  ณ โรงแรมศิวารอยัล จังหวัดพัทลุง ในงานนี้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity บรรยายให้ความรู้ด้านการปกป้องข้อมูลขององค์กรอย่างไรให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามในปัจจุบันรวมถึงสาธิตการวิเคราะห์ช่องโหว่ของระบบเครือข่ายและ Simulation Attack เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความรุนแรงในการถูกคุกคาม

 

บทความที่เกี่ยวข้อง