NT cyfence จัดสัมมนาวิชาการ Cybersecurity for Smart Government จังหวัด ตรัง

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “ Cybersecurity for Smart Government” เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมอาคารโทรคมนาคมจังหวัดตรัง ในงานนี้วิทยากรจาก NT cyfence ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity บรรยายและแชร์ประสบการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงสาธิตการวิเคราะห์ช่องโหว่ของระบบเครือข่ายและ Simulation Attack เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความรุนแรงในการถูกคุกคามและให้รู้ทันสถานการ์การโจมตีระบบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้กับสาธารณสุข และหน่วยงานราชการในจังหวัดตรัง

บทความที่เกี่ยวข้อง