NT cyfence ร่วมอบรมในหัวข้อ การใช้ Social network อย่างปลอดภัยฯ

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

ในวันที่ 17-18 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง การใช้งาน Social Network อย่างปลอดภัยและไม่ขัดต่อกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563 ให้กับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีคุณอุมารัตน์ โพธิ์ชัย ผู้จัดการส่วนมาตรฐานบริการความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก NT cyfence เป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่สนใจ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน Social network ให้ปลอดภัย ณ โรงแรม โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชศรีมา

บทความที่เกี่ยวข้อง