NT cyfence ร่วมการบรรยาย ในหัวข้อ IT BCP Awareness & Follow up BCP

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

NT cyfence ร่วมการบรรยายแก่ ลูกค้าบริษัทในเครือโตโยต้ากว่า 30 บริษัท  ในหัวข้อ IT BCP Awareness & Follow up BCP เพื่อมุ่งให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำ BCP ขององค์กร ณ บริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จำกัด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560

บทความที่เกี่ยวข้อง