บรรยายหลักสูตรการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การกีฬาแห่งประเทศไทย

27 กุมภาพันธ์ 2019

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

NT cyfence ได้รับความไว้วางใจจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการบรรยายหลักสูตรการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) ภายใต้มาตรฐาน ISO 22301 นำโดยคุณก้องภพ โพธิสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา คุณเกียรติกร สุภากรณ์ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศ และคุณจิตติภูมิ ศิริอินทร์ หัวหน้างานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และบุคคลกรของการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ร่วมรับฟังบรรยายและทำ Workshop ร่วมกันเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

โดยการฬาแห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญต่อการวางแผนเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน เพื่อวางมาตรการรับมือ และลดโอกาสความเสียหาย อันอาจส่งผลกระทบต่อระบบงานที่สำคัญของการกีฬาแห่งประเทศไทย ดังนั้น การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงได้ให้ความสำคัญในการวางแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและสร้างความตระหนักให้ทุกหน่วยงานของการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง