ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเยี่ยมชมศูนย์ ปฏิบัติการ SOC

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดร.สุรชัย  ศรีสารคาม และคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ ปฏิบัติการ Security Operation Center (SOC) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จังหวัดนนทบุรีโดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย คุณวิโรจน์ โตเจริญวาณิช และคณะ ให้การต้อนรับ ในการเข้าเยี่ยมได้รับฟังคำบรรยายจากวิทยากร ถึงขั้นตอนการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการ SOC เมื่อมีภัยคุกคามเกิดขึ้นในระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงขั้นตอนการตรวจจับภัยคุกคามระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนั้นยังสาธิตบริการ Managed Security Service (MSS) ซึ่งเป็นบริการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center (SOC) ในลักษณะดูแลและเฝ้าระวังความปลอดภัยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับลูกค้าแบบ Real-time ตลอด 24 ชั่วโมง

บทความที่เกี่ยวข้อง