พิธีลงนามข้อตกลง MOU โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

พิธีลงนามข้อตกลง MOU โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ในวันที่ 26 สิงหาคม 2553 โดยมี นายแพทย์พูลสวัสดิ์ สมบูรณ์ปัญญา (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี) เป็นผู้ลงนามฝ่ายโรงพยาบาลฯ และ นายสัญญา นาคทอง (ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก) เป็นผู้ลงนามฝ่าย กสท

พิธีลงนามในครั้งนี้ กสท และ รพ. เป็นการร่วมกันพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช่น การพัฒนาระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบอินเตอร์เน็ทไร้สาย(WIFI) และเทคโนโลยีอื่นๆที่สามารถทำงานร่วมกันบนโครงข่าย เช่น ระบบ Direct Digital X-Ray Sensor พร้อมอื่นๆที่เหมาะสม