fbpx

CAT ผนึกกำลังตำรวจภูธร วางระบบตู้สายตรวจอัจฉริยะเปิดเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร

CAT จับมือตำรวจภูธร จังหวัดสมุทรปราการ ขอมีส่วนร่วมดูแลความมั่นคงของชาติ จัดเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ลงเต็มพื้นที่สำคัญๆ หวังผลความปลอดภัยคนเมืองตลอด 24 ชั่วโมง

วันนี้ (26 กันยายน 2551) นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม (CAT) และ พล.ต.ท.ฉลอง สนใจ ผู้บังคับการตำรวจภูธร ภาค 1 ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมเอราวัณ สำนักงานตำรวจภูธร ภาค 1 ถ.วิภาวดีรังสิต

โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นความร่วมมือระหว่างตำรวจภูธร จังหวัดสมุทรปราการ และ CAT ในการจัดตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรในพื้นที่โดยรอบจังหวัดสมุทรปราการ โดย CAT จะดำเนินการติดตั้งระบบตู้แดงอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 230 ชุด ครอบคลุมพื้นที่โดยรอบของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ระบบตู้แดงอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย Server, เครื่องลูกข่าย, ตู้ลงเวลาสายตรวจซึ่งมีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่ภายใน (Red Box), ชุดเครื่องพิมพ์บัตร และ RFID CARD ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องการรับและส่งข้อมูลแบบออนไลน์ผ่านระบบGPRS และอินเทอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบจะทำการบันทึกจัดเก็บข้อมูลวัน เวลา และภาพที่บันทึกได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยเสริมประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ระบบดังกล่าวยังถือเป็นศูนย์สื่อสารเพื่อสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบด้วย

นอกจากนี้ CAT ยังได้ดำเนินการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์ (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ชุดติดตั้งตามแหล่งชุมชนที่สำคัญในจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ สถานีตำรวจในสังกัด รวมถึงสถานที่ต่างๆ ที่คาดว่าจะเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดเหตุร้าย โดยในเบื้องต้น CAT จะดำเนินการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สำหรับกล้องวงจรปิด ระบบควบคุมการสั่งการแบบ Work Station และกล้องโทรทัศน์ทั้งภายในและนอกอาคารรวม 89 ตัว

การติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์ (CCTV) ของตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการในครั้งนี้ นอกจากจะใช้เป็นศูนย์ควบคุมสั่งการสายตรวจและงานจราจรเป็นหลักแล้ว ยังใช้เพื่อสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันเหตุจากการสร้างสถานการณ์ร้ายของผู้ไม่ประสงค์ดี รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศูนย์สามารถใช้ในการสังเกตเกี่ยวกับการซื้อขายยาเสพติด การค้าประเวณี และการโจรกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระงับเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ CAT เชื่อมั่นในศักยภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ในโครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร จังหวัดสมุทรปราการและในจังหวัดต่างๆ สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลบนเครือข่ายความเร็วสูงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และนำไปสู่ความสำเร็จของภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ