fbpx

NT cyfence ร่วมออกบูธงาน Cybersecurity & Innovation Technology : นวัตกรรมด้านสุขภาพดิจิทัลกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา NT cyfence ร่วมออกบูธบริการ Security System Integration และ บริการ Data Protection ในงาน Cybersecurity&Innovation Technology : นวัตกรรมด้านสุขภาพดิจิทัลกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อแนะนำบริการด้านให้คำปรึกษาและวางแผนระบบรักษาความปลอดภัยทางด้าน IT และบริการป้องกันข้อมูล สำหรับผู้ที่สนใจ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวชั่น จังหวัด นนทบุรี