ร่วมบรรยาย Threats and Trends Technology 2020-2021 ให้กับ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

วันที่ 16 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทีม cyfence นำโดย คุณบรรณศักดิ์ ยุวมิตร และคุณอรรวี ลีฬหาธีรพงศ์ บรรยายในหัวข้อThreats & Trends Technology 2020-2021 ให้ความรู้ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้งานระบบไอทีขององค์กรให้ปลอดภัย รวมถึงบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภัยคุกคามและกรณีศึกษาภัยที่ใกล้ตัว ให้แก่คณะครูและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์