พบช่องโหว่ Cisco ASA เสี่ยงถูกควบคุมเครื่อง แนะนำให้ผู้ใช้งานเร่งอัปเดต

พบช่องโหว่ Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) ซึ่งเป็นช่องโหว่เดิมกับที่พบเมื่อปี 2563 กลับมาโจมตีอีกครั้ง โดยช่องโหว่นี้จะทำให้แฮกเกอร์สามารถโจมตีจากระยะไกลและควบคุมสิทธิ์ได้

NT cyfence

29 มิถุนายน 2021