ภัยไซเบอร์ ปัญหาของทุกองค์กรยุคดิจิทัล เฝ้าระวังด้วยศูนย์ CSOC

เพราะภัยไซเบอร์ไม่เลือกเวลา มีโอกาสเกิดการโจมตีได้ตลอด ดังนั้นการจัดตั้งศูนย์ ศูนย์เฝ้าระวังภัยไซเบอร์หรือที่เรียกว่า CSOC จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

NT cyfence

8 พฤศจิกายน 2022

SIEM  หัวใจของการตรวจจับภัยคุกคามไซเบอร์

Security Information & Event Management (SIEM) คือ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการรักษาความปลอดภัยขององค์กรทำหน้าที่ในการ จัดเก็บ ตรวจสอบหาจุดเสี่ยง วิเคราะห์ และระบุตำแหน่งของภัยคุกคาม

NT cyfence

6 ตุลาคม 2022

ศูนย์ CSOC คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรในด้าน Cybersecurity

ปัจจุบัน หลายบริษัทพยายามจะจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการไซเบอร์ Cyber Security Operation Center (CSOC) ขึ้นมา แต่ด้วยอุปสรรค์ต่าง ๆ ทำให้ไม่สามารถจัดตั้งได้ มาดูกันว่าศูนย์ CSOC คืออะไร มีความจำเป็นอย่างไรในการป้องกันในด้าน Cybersecuirty

วารุณี เอื้อไตรรัตน์

24 มีนาคม 2022

หากองค์กรต้องการจัดตั้งศูนย์ฯ CSOC จะเริ่มต้นอย่างไร

การตั้งศูนย์ CSOC เพื่อเฝ้าระวังภัยทางไซเบอร์เป็นเรื่องยาก มีค่าใช้จ่ายสูง แต่หากองค์กรต้องการจัดตั้งศูนย์ CSOC ด้วยทรัพยากรจำกัด จะสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร

NT cyfence

7 ตุลาคม 2020