Tags : Node.js

  • 21 พฤษภาคม 2021

    code injection เป็นอีกภัยคุกคามที่น่ากังวลสำหรับการสร้าง Code ซึ่งแม้จะทำตามขั้นตอนการสร้าง Code ที่ถูกต้องแต่ก็ยังมีช่องโหว่หรือข้อบกพร่องที่คาดไม่ถึง อาจทำให้แฮกเกอร์เข้ามาควบคุมจนเกิดความเสียหายได้