5 วิธีป้องกันการโดน Code Injection ใน JavaScript และ Node.js

code injection เป็นอีกภัยคุกคามที่น่ากังวลสำหรับการสร้าง Code ซึ่งแม้จะทำตามขั้นตอนการสร้าง Code ที่ถูกต้องแต่ก็ยังมีช่องโหว่หรือข้อบกพร่องที่คาดไม่ถึง อาจทำให้แฮกเกอร์เข้ามาควบคุมจนเกิดความเสียหายได้

NT cyfence

21 พฤษภาคม 2021