VMware รายงานพบมัลแวร์บน Linux เพิ่มสูงมากขึ้น

VMware ได้ออกมาเปิดเผยถึงสถิติที่แฮกเกอร์โจมตีแพลตฟอร์ม Linux เพิ่มขึ้น สาเหตุมาจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่นิยมมาใช้แพลตฟอร์ม Linux อีกทั้ง แพลตฟอร์มมีการตรวจจับล่าช้าจึงง่ายต่อการโจมตี

NT cyfence

25 กุมภาพันธ์ 2022