fbpx

การปกป้องและสำรองข้อมูล มีความสำคัญอย่างไรกับองค์กร

การบริหารจัดการข้อมูลในระบบ Server ขององค์กรให้ปลอดภัยเป็นเรื่องที่ผู้ดูแลระบบไอทีต้องให้ความสำคัญ เพราะหากถูกโจมตีระบบเครือข่ายหรือเกิดเหตุไม่คาดฝันที่ทำให้ข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรมีความเสียหายจนทำให้ธุรกิจไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ อาจส่งผลกระทบทั้งด้านการบริหารงานภายในองค์กร การให้บริการลูกค้าและภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือองค์กรได้  ฯลฯ

ปัญหาด้าน Server ใดบ้างที่ผู้ดูแลระบบต้องเจอ

 1. Ransomware ล็อคไฟล์ข้อมูลสำคัญ
 2. มัลแวร์ เจาะระบบเพื่อเข้าขโมย ทำลาย ข้อมูลที่สำคัญ
 3. ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม เหตุการณ์ความไม่สงบ
 4. ระบบ Server พื้นที่ไม่เพียงพอในการเก็บจัดข้อมูลต่าง ๆ จึงทำให้การส่งข้อมูลภายในองค์กร ล่าช้า หรือไม่สามารถเก็บข้อมูลเพิ่มเติมได้
 5. ระบบสำรองข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครอบคลุม เมื่อถูกภัยคุกคามโจมตีทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลกลับมาใช้งานได้
 6. ระบบ Server มีระยะเวลาในการ Recovery ข้อมูลนานระดับชั่วโมง ไม่ทันต่อความต้องการใช้งาน
 7. หาก Server เครื่องใดเครื่องหนึ่งในระบบขัดข้องจนเกิด Down-time อาจส่งผลกระทบต่อ Server เครื่องอื่น ๆ ให้ขัดข้องด้วยเช่นกัน

จากที่กล่าวข้างต้น เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายในองค์กรอาจจะเจอปัญหาและต้องแก้ไข แต่ความรุนแรงของสถานการณ์จะมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับระบบที่ดูแลนั้นมีการเตรียมพร้อมรับมืออย่างไร เพราะฉะนั้นการมีระบบสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอจะช่วยลดทอนความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุไม่คาดคิด

ซึ่ง NT cyfence ได้ให้บริการ Data Potection ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านการบริหารจัดการ Hardware และ ภัยคุกคามต่าง ๆ เช่น ภัยพิบัติตามธรรมชาติ ภัยไซเบอร์ ฯลฯ โดยจะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถรับมือทุกปัญหาได้อย่างทันท่วงที โดยบริการ Data Potection เป็นการนำเทคโนโลยี Hyper-converged Infrastructure (HCI) ที่มีความทันสมัยและปลอดภัยสูงมาให้บริการลูกค้าในรูปแบบ Private Cloud Security (Local site) จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลสำคัญจะไม่รั่วไหลสู่ภายนอก โดยมีคุณสมบัติเด่นๆ ดังนี้

 • ระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่าง ๆ ทั้งจาก  Virus และ Ransomware
 • มีการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม
 • เมื่อระบบมีปัญหา เช่น ข้อมูลถูกเข้ารหัสด้วย Ransomware จะยังสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และกู้คืนข้อมูลให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างทันท่วงที
 • ลดจำนวนการใช้งาน Hardware ในระบบสำรองข้อมูลของผู้ใช้บริการ
 • ลดระยะเวลา Downtime ในการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในระบบของผู้ใช้งาน
 • ลดค่าใช้จ่ายการลงทุนอุปกรณ์ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 • หากเกิดกรณีฉุกเฉินจากการใช้บริการ ทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ จนกว่าจะใช้บริการได้ตามปกติ

บริการ Data Protection เหมาะกับกลุ่มธุรกิจใดบ้าง

 • โรงพยาบาล
 • สถาบันการศึกษา
 • หน่วยงานภาครัฐ ให้บริการประชาชน
 • บริษัท หน่วยงานทั่วไป ที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลขององค์กร

แม้ว่าแต่ละหน่วยงานจะมีเจ้าหน้าที่ IT ดูแลการใช้งานและความปลอดภัยเครือข่าย แต่ไม่อาจมั่นใจได้ว่าระบบสำรองข้อมูลมีพร้อมใช้งานและสามารถป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ ได้ การมองหาผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือเข้ามาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลอันมหาศาลในองค์กรและช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน บริการ Data Potection ของ NT cyfence เป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริการ Data protection หรือ โทร NT contact center 1888 และติดต่อเราผ่านทาง www.cyfence.com/contact-us