fbpx

Nessus Professional เครื่องมือช่วยหาช่องโหว่ขององค์กร

การทำ Vulnerability Assessment (VA) เพื่อค้นหาช่องโหว่ของระบบเครือข่ายมีความจำเป็นต่อการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร โดยการทำ VA นั้นจะมีเครื่องมือที่ใช้ในการสแกนหาช่องโหว่อยู่หลากหลาย ซึ่งในวันนี้ NT cyfence จะแนะนำหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนั่นคือ Nessus Professional 


Nessus Professional คืออะไร?

Nessus Professional คือ เครื่องมือสแกนหาช่องโหว่หรือภัยคุกคาม ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือตรวจสอบความปลอดภัย ค้นหาช่องโหว่ของระบบ (Vulnerability Assessment) พัฒนาโดยบริษัท Tenable ที่สามารถนำไปใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์ม โดย Nessus จะทำการสแกนและแสดงผลการประเมินความเสี่ยงพร้อมทั้งระบุช่องโหว่ แบบ point in time เพื่อไม่เปิดโอกาสให้แฮกเกอร์  มัลแวร์ หรือไวรัส ที่ซ่อนอยู่ภายในระบบเครือข่ายเข้ามาโจมตีได้ พร้อมทั้งวิเคราะห์ช่องโหว่ของระบบโดยอัตโนมัติเพื่อสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

ความเป็นมา/ประวัติการสร้าง

Nessus เริ่มต้นการคิดค้นโดย Renaud Deraison ตั้งแต่ปี 1998 มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเครื่องมือที่สามารถสแกนความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต ของบริษัท Tenable Network Security โดยในปัจจุบันพัฒนาเป็น Nessus 3 ที่สามารถใช้งานได้บน Linux Windows และ macOS เป็นระบบด้านความปลอดภัยที่องค์กรกว่า 30,000 แห่งทั่วโลกไว้วางใจ

ความสำคัญของ Nessus Professional

Nessus Professional โปรแกรมที่ช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูลหรือความเป็นส่วนตัว ทั้งยังช่วยป้องกันการถูกโจมตีในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแฮกเกอร์ มัลแวร์และไวรัส พร้อมกับมีการประเมินช่องโหว่ต่าง ๆ เพื่อสามารถวางแผนการแก้ไขได้อย่างเป็นระบบ

Nessus เป็นระบบตรวจสอบจุดอ่อนหรือช่องโหว่ที่หลายองค์กรเลือกใช้ในการช่วยตรวจสอบหาช่องโหว่ของระบบเครือข่าย พร้อมทั้งระบุจุดเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของช่องโหว่ที่ต้องได้รับการแก้ไขได้อย่างแม่นยำ จึงตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรได้อย่างครอบคลุม

Nessus Professional มีหน้าที่การทำงานอย่างไร

Nessus Professional เป็นเครื่องมืออันดับต้น ๆ  ในด้านการตรวจสอบเพื่อหาช่องโหว่และประเมินจุดเสี่ยงบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ซึ่งจะมีหน้าที่ในการสแกนหาจุดบกพร่องหรือช่องโหว่ที่อาจกลายเป็นจุดเสี่ยงในการถูกคุกคามจากแฮกเกอร์ มัลแวร์หรือไวรัส แล้วนำไปประเมินความเสี่ยงเพื่อตรวจสอบความสำคัญในการแก้ไข โดยจะแสดงผลการตรวจสอบแบบ point in time และช่วยชี้จุดที่ต้องดำเนินการแก้ไขด้วยจัดเรียงจุดเสี่ยงตามลำดับความสำคัญ เพื่อลดเวลาวางแผนและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงนั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว Nessus จึงเป็นผู้ช่วยที่องค์กรไว้วางใจสำหรับงานด้านความปลอดภัยที่ใช้งานได้สะดวก ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

เทคนิคของ Nessus Professional 

  • มี Plugin แบบไดนามิกซึ่งประหยัดระยะเวลาการทำงาน ช่วยลดพื้นที่ในการใช้ฐานข้อมูลทำให้สามารถสแกน ประเมินช่องโหว่อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น
  • มีการทำงานร่วมกับ Vulnerability Priority Rating (VPR) ของ Tenable ทำให้สามารถเก็บข้อมูลในวงกว้างเพื่อมาประเมินได้อย่างชัดเจนมากขึ้น
  • แสดงผลการสแกนแบบ Live Results แบบอัตโนมัติทำให้ประหยัดเวลาและรู้ผลได้อย่างรวดเร็ว โดยการตรวจสอบช่องโหว่ตามประวัติที่เคยสแกนไว้ก็จะทำให้เกิดกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว
  • ผลลัพธ์จากการสแกนหาช่องโหว่จะแสดงผลแบบแบ่งกลุ่มตามความคล้ายคลึง ทำให้ช่วยลดความซับซ้อนเวลาที่ต้องค้นหาจุดเสี่ยงที่ต้องแก้ไขตามลำดับความสำคัญ

ความสามารถที่โดดเด่นของ Nessus Professional

1. ครอบคลุมการใช้งาน

Nessus รองรับการใช้งานบนหลายแพลตฟอร์มมากกว่า 450 แบบที่เป็นไปตามมาตรฐาน CIS ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการเครือข่ายต่าง ๆ ฐานข้อมูล Hypervisor และ Web server รวมทั้งการหาข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ การกำหนดค่าผิดพลาดในระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันต่าง ๆ

ยิ่งไปกว่านั้น Nessus Professional ยังครอบคลุม CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) หรือดัชนีรวบรวมรายชื่อช่องโหว่ด้านความปลอดภัย มากที่สุดถึง 62,000 CVE และมีการเผยแพร่ plugins รายสัปดาห์มากกว่า 100 ตัว ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากภัยคุกคามต่างๆ ถูกเปิดเผย

ทำงานแบบ Dynamically ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสแกนช่องโหว่และทำงานรวดเร็วขึ้น ช่วยลดความซับซ้อนเวลาที่ต้องค้นหาหรือจัดลำดับความสำคัญที่จะต้องแก้ปัญหา โดยจะแสดงผลแบบ Live Results ที่จะเรียงอันดับรายการตามระดับความเสี่ยงวิกฤติสูงสุดไปน้อยที่สุด เพื่อสามารถวางแผนการแก้ไขได้อย่างตรงจุดและเรียงลำดับรายการที่ต้องแก้ไขได้อย่างมีระบบ มีค่า false-positive น้อยที่สุดในอุตสาหกรรม

2. ง่ายต่อการใช้งาน

Nessus เป็นระบบที่ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก สามารถตั้งค่าผลลัพธ์หลังจากสแกนให้แสดงผลตรงกับความต้องการได้ เช่น การจัดกลุ่มเสี่ยงแต่ละประเภทที่ต้องการ โดย Nessus ยังโดดเด่นเรื่องการใช้งานได้บนแพลตฟอร์มที่หลากหลาย จึงใช้งานได้หลายรูปแบบเพื่อหาจุดเสี่ยงต่างๆ ในระบบที่ต้องการตรวจสอบ

3. มีการงานใช้มากที่่สุด

Nessus เป็นระบบที่กว่าว่า 30,000 ทั่วโลกเลือกใช้งาน ซึ่งนับรวมการดาวน์โหลดกว่า 2 ล้านครั้ง โดย 50% ของลิสต์ Fortune 500 (The Fortune 500 คือ อันดับรายชื่อ 500 ลำดับ ของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา จัดลำดับโดยยอดขายทั้งหมด) และมากกว่า 30% ของ Global 2000 (Global 2000 คือ อันดับรายชื่อ 2,000 ลำดับของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดลำดับโดย Forbes) นั้นใช้งานเทคโนโลยีจาก Nessus

อยากใช้งาน Nessus Professional ต้องทำอย่างไร?

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน Nessus Professional เพื่อสแกนหาช่องโหว่ทางไซเบอร์ของระบบเครือข่ายในองค์กรนั้น ปัจจุบันได้เปิดให้ทดลองใช้งานได้ฟรี 7 วัน จากนั้นต้องซื้อลิขสิทธิ์เป็นรายปี โดยสามารถเข้าไปที่ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์น https://www.tenable.com/products/nessus

อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Nessus ยังมีเวอร์ชันฟรีที่สามารถใช้ได้คือ Nessus® Essentials ที่ถึงแม้จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันได้ครบถ้วนแบบ  Nessus Professional แต่ก็สามารถนำมาใช้เพื่อตรวจสอบช่องโหว่เบื้องต้นได้ โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อรับ Activation Code ฟรีได้ที่นี่ https://www.tenable.com/products/nessus/nessus-essentials

สรุป

Nessus Professional เครื่องมือในการสแกนหาช่องโหว่ที่สามารถใช้งานได้หลายแพลตฟอร์ม เช่น ระบบปฎิบัติการเครือข่าย ฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์ Hypervisor และ Web server โดยมีจุดเด่นเรื่องลดความซ้ำซ้อนในการทำงานและ จะแสดงผลลัพธ์การตรวจสอบแบบเรียงตามลำดับความสำคัญของช่องโหว่ ทำให้สะดวกต่อการวางแผนแก้ไข

Nessus ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ครอบคลุมการทำงานด้านการสแกนช่องโหว่ ช่วยลดปัญหาการถูกโจมตีจากแฮกเกอร์ มัลแวร์หรือไวรัส ที่มีอยู่ในระบบหรือข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อสามารถแก้ไขช่องโหว่นั้นได้ทันท่วงที จึงตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละองค์กรได้เป็นอย่างดี

ที่มา: wikipedia , tenable , static.tenable