fbpx

สรุปสถิติภัยคุกคามประจำปี 2564 จาก ศูนย์ปฏิบัติการ CSOC ของ NT cyfence

NT cyfence รวบรวมสถิติภัยคุกคามทางไซเบอร์ในตลอดช่วงปี 2021 ที่ผ่านมา จากศูนย์ปฏิบัติการ Cyber Security Operation Center ว่ามีอะไรบ้าง มีและมีจำนวนมากน้อยเพียงใด

จารุณี กัมพลาวลี

18 กุมภาพันธ์ 2022

สรุปสถิติภัยคุกคามประจำปี 2563 จาก ศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center

ศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center (SOC) ของ NT cyfence ได้รวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ภัยคุกคามปี 2020 ที่เก็บข้อมูลไว้

จารุณี กัมพลาวลี

15 กุมภาพันธ์ 2021

สรุปสถิติภัยคุกคามประจำปี 2562 จาก ศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center

สรุปสถิติภัยคุกคามประจำปี 2562 จาก ศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center เพื่อนำมาเตรียมตัวในการป้องกันให้ดียิ่งขึ้น

จารุณี กัมพลาวลี

10 มีนาคม 2020

Next Gen SIEM ยุคใหม่ของทางเลือกในการป้องกันภัยคุกคาม

ถ้าคุณอ่านนิตยสารหรือเว็บบลอกทางด้าน Cyber Security คงเคยผ่านตากับคำว่า Next Gen SIEM มาบ้าง และคงเข้าใจว่าทำไมผู้ขาย SIEM แบบเดิมนั้นถึงผลักดันแนวคิดนี้ อย่างที่รู้ๆ กันว่า การทำงานของ SIEM ในปัจจุบันนั้นคือการเก็บและรวบรวม Log จากหลายๆแหล่งข้อมูล

จารุณี กัมพลาวลี

27 มิถุนายน 2018