ท่าอากาศยานไทย สร้างความพร้อมรองรับทุกการตรวจสอบระบบไอที ด้วยบริการ Secure Log Management

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หน่วยงานระดับชาติที่มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการท่าอากาศยานในประเทศไทย จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยมีปรัชญาในการดำเนินกิจการ คือ “ปลอดภัย คือ มาตรฐาน  บริการ คือ หัวใจ” เพื่อมุ่งเน้นในการสร้างท่าอากาศยานไทยให้เป็นผู้นำธุรกิจท่าอากาศยานในภูมิภาคเอเชีย และเป็นฮับการบินของโลก ภายใต้เป้าหมายการดำเนินงานด้วยมาตรฐานด้านความปลอดภัย การให้บริการที่เป็นเลิศและรวดเร็ว บริษัทฯ ต้องมีระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้มาตรฐานสากล และรองรับการตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาได้อย่างทันท่วงที

คุณอมฤต ทองสิริประภา ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศท่าอากาศยาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ของการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของท่าอากาศยานไทยได้กล่าวว่า “การบริหารจัดการเรื่องสารสนเทศของท่าอากาศยานไทย เราให้ความสำคัญกับเรื่องการรักษาความปลอดภัยของระบบไอทีมาก เพราะทุกส่วนมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน  โดยการบริหารจัดการจะแยกเป็น 2 ส่วน คือ ระบบปิดซึ่งเป็นระบบที่ดูแลการปฏิบัติงาน (Operation) ภายในท่าอากาศยาน อาทิ ระบบสายพานกระเป๋า ระบบเช็คอิน ข้อมูลตารางการบิน เป็นต้น และ ระบบเปิดซึ่งเป็นการเชื่อมต่อภายนอก อาทิเช่น การสื่อสารกับองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งทั้ง 2 ระบบ บริษัทฯ ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบระบบอย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้โดยสาร ผู้ถือหุ้น หรือแม้แต่พันธมิตรทางธุรกิจ”

“แนวทางหนึ่งในการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ ได้เลือกใช้บริการ Secure Log Management หนึ่งในบริการจาก NT cyfence บริการที่บริหารจัดเก็บล็อกไฟล์ ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ จัดเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศของเจ้าหน้าที่ในองค์กร และที่สำคัญ บริการ Secure Log Management ยังเป็นบริการที่ช่วยบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งสามารถสืบค้นได้ หากมีกรณีที่มีผู้กระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นภายในองค์กร”

นอกจากนี้ คุณอมฤตได้ทิ้งท้ายไว้สำหรับองค์กรที่กำลังมองหาบริการนี้ด้วยว่า “แม้ว่าหลายๆ บริษัทจะมีการนำเสนอบริการที่เหมือนกัน แต่การจะเลือกใช้บริการของผู้ให้บริการรายใด เราต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการที่เป็นมืออาชีพน่าเชื่อถือ ซึ่งสำหรับท่าอากาศยานไทยมั่นใจว่า CAT เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ ทำให้หมดกังวลในมาตรฐานความปลอดภัยของระบบ ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพในฐานะที่เป็นเจ้าของเครือข่ายสารสนเทศของประเทศ และบริการหลังการขายของทีมผู้เชี่ยวชาญของ CAT ด้วยเหตุผลเพียงเท่านี้ก็เพียงพอที่จะช่วยในการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ Secure Log Management ให้กับองค์กร ด้วยความมั่นใจในความคุ้มค่าและความปลอดภัยในมาตรฐานอย่างมืออาชีพ”

 

บทความที่เกี่ยวข้อง