แนะนํา 10 เครื่องมือ Open Source สําหรับทดสอบความปลอดภัยเว็บไซต์

16 พฤศจิกายน 2023

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

สำหรับองค์กรที่ใช้งาน Web Application ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาขึ้นมาเอง หรือว่าจัดซื้อมาใช้งาน ความปลอดภัยจากการโดนโจมตีถือเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง ไม่ว่าการโจมตีมาจากความเสี่ยงที่เกิดจากช่องโหว่ของแอปพลิเคชันเอง หรือว่า ช่องโหว่จาก Library ที่แอปพลิเคชันนั้นเรียกใช้ การมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับสแกนช่องโหว่ จึงช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักพัฒนา หรือ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบในการดูแลระบบได้เป็นอย่างดี บทความนี้จึงได้รวบรวม 10 เครื่องมือ Open Source Security Testing สำหรับตรวจสอบช่องโหว่ Web Applications เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่สนใจและกำลังมองหาวิธีในการเช็คความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นตอนตรวจรับแอปพลิเคชัน หรือว่าจะใช้เพื่อทดสอบกับระบบที่พัฒนาขึ้นมาเอง รวมไปถึงผู้ที่สนใจ Open Source Penetration Testing Tool สำหรับเจาะช่องโหว่ที่ไม่ได้เป็นเครื่องมือสำหรับ Black Hat Hacker เพียงอย่างเดียว แต่ยังช่วยให้ White Hat Hacker สามารถทดลองเจาะระบบเพื่อตรวจสอบและป้องกันช่องโหว่ได้อีกด้วย

1. Zed Attack Proxy (ZAP)

OWASP Zed Attack Proxy (ZAP) เป็นเครื่องมือสำหรับสแกนและตรวจสอบช่องโหว่ของเว็บแอปพลิเคชันพัฒนาจาก OWASP (The Open Web Application Security Project) ซึ่งเป็นมูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของ Web Application ชื่อดังเจ้าของ OWASP Top Ten โดย ZAP เป็น Tool แบบ Open source สำหรับทำ Penetration test เพื่อค้นหาช่องโหว่บนเว็บแอปพลิเคชันตาม OWASP Top Ten พัฒนาโดยภาษา Java ส่งผลให้สามารถทำงานได้บนทุกระบบปฏิบัติการไม่เว้นแม้บน Raspberry Pi  ใช้งานง่าย และ ZAP ยังสามารถใช้เป็น Proxy สำหรับการทดสอบหน้าเว็บด้วยตนเอง ช่องโหว่ที่ Zed Attack Proxy (ZAP) สามารถตรวจสอบได้เช่น: 

 • Cookie not HttpOnly flag
 • Missing anti-CSRF tokens and security headers
 • Private IP disclosure
 • Session ID in URL rewrite
 • SQL injection
 • XSS injection

โดยมีคุณสมบัติเด่นเพิ่มเติม ดังนี้:

 • Automatic scanning
 • Multi-platform
 • Rest-based API
 • Support for authentication
 • Uses traditional and powerful AJAX spiders

ZAP จึงเหมาะสำหรับนักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันผู้ดูแลระบบ และนักเจาะระบบ ที่ต้องการตรวจสอบและค้นหาช่องโหว่บนเว็บแอปพลิเคชัน โดยเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.zaproxy.org/ 

Link สำหรับ Download : www.zaproxy.org/download

2. Wfuzz

Wfuzz: The Web fuzzer¶เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยภาษา Python โดยเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการประเมินความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติและสามารถช่วยรักษาความปลอดภัยเว็บแอปพลิเคชันโดยการค้นหาและใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของเว็บแอปพลิเคชัน ทำงานแบบไม่ผ่าน GUI interface และใช้งานได้ผ่าน Command Line เท่านั้น โดยช่องโหว่ที่ Wfuzz สามารถตรวจสอบได้เช่น: 

 • LDAP injection
 • SQL injection
 • XSS injection 

โดยมีคุณสมบัติเด่นเพิ่มเติม ดังนี้: 

 • Authentication support
 • Cookies fuzzing
 • Multi-threading
 • Multiple injection points
 • Support for proxy and SOCK

เครื่องมือนี้ จึงเหมาะสำหรับนักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและนักเจาะระบบที่ต้องการตรวจสอบ และค้นหาช่องโหว่บนเว็บแอปพลิเคชันสามารถเข้าชมได้ที่: https://wfuzz.readthedocs.io/en/latest/

3. Wapiti

Wapiti เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สแกนเว็บแอปพลิเคชันแบบ Open Source พัฒนาด้วย Python ใช้ตรวจสอบช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องการข้อมูลเชิงลึก (Black-box) ไม่ต้องเรียนรู้จากซอร์สโค้ด โดยจะค้นหาช่องโหว่จากเว็บแอปเพื่อหาสคิร์ปต์และฟอร์มที่น่าจะ inject ข้อมูลได้ ทำงานเสมือน Fuzzer ตัวหนึ่งใส่ Payload ต่าง ๆ เข้าไปว่าจะทำงานยังไง และใช้โจมตี HTTP ได้ทั้ง GET และ POST โดยช่องโหว่ที่ Wapiti สามารถตรวจสอบได้เช่น: 

 • Command Execution detection
 • CRLF injection
 • Database injection
 • File disclosure
 • Shellshock or Bash bug
 • SSRF (Server Side Request Forgery)
 • Weak .htaccess configurations that can be bypassed
 • XSS injection
 • XXE injection

โดยมีคุณสมบัติเด่นเพิ่มเติม ดังนี้:

 • ใช้การ Authentication ที่แตกต่างกัน รวมถึง Kerberos และ NTLM
 • สามารถใช้ Brute Force directory และ ไฟล์ใน Web Server เป้าหมายได้
 • ทำงานคล้าย fuzzer
 • รองรับการโจมตีทั้งในรูปแบบ GET และ POST

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://wapiti-scanner.github.io/

4. W3af

W3af เป็นตัวสแกนและเจาะช่องโหว่เว็บแอปพลิเคชันแบบ Open Source ซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับช่องโหว่ที่ตรวจพบและวิธีการอุดช่องโหว่เบื้องต้นได้ โดยโปรแกรมนี้ถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา Python และใช้งานได้ผ่านทั้ง GUI และ Command Line โดยช่องโหว่ที่ W3af สามารถตรวจสอบได้เช่น: 

 • Blind SQL injection
 • Buffer overflow
 • Cross-site scripting
 • CSRF
 • Insecure DAV configurations

โดยมีคุณสมบัติเด่นเพิ่มเติม ดังนี้:

 • Authentication support
 • Easy to get started with
 • Offers intuitive GUI interface
 • Output can be logged into a console, a file or email

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://w3af.org/ 

5. SQLMap

SQLMap เป็นหนึ่งในตัวสแกนและเจาะช่องโหว่เว็บแอปพลิเคชันแบบ Open Source ที่ได้รับความนิยมตัวหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์ช่องโหว่ SQL Injection รวมถึงสามารถโจมตีได้ถ้าเกิดเว็บที่ทำการทดสอบนั้นมีช่องโหว่ และยังมีฟีเจอร์มากมายให้เลือกใช้ รวมถึงสามารถแก้ไขหรือเพิ่ม payload ในกรณีที่เจอเคสที่ซับซ้อนที่ SQLMap ไม่สามารถโจมตีหรือวิเคราะห์ช่องโหว่ได้โดย default  และยังถูกนำมาใช้ในทดสอบระบบความปลอดภัยของเว็บไซต์ โดยช่องโหว่ที่ SQLMap สามารถตรวจสอบได้เช่น: 

 • Boolean-based blind
 • Error-based
 • Out-of-band
 • Stacked queries
 • Time-based blind
 • UNION query

โดยมีคุณสมบัติเด่นเพิ่มเติม ดังนี้:

 • Automates the process of finding SQL injection vulnerabilities
 • Can also be used for security testing a website
 • Robust detection engine
 • Supports a range of databases, including MySQL, Oracle, and PostgreSQL

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://github.com/sqlmapproject/sqlmap 

6. SonarQube

SonarQube เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดย Java ใช้สำหรับการตรวจสอบ Code เช่น bug , ช่องโหว่ และคุณภาพของ Code อีกทั้งยังสามารถทำเป็นศูนย์กลางในการเก็บผลในการตรวจสอบจากเครื่องต่าง ๆ ได้ ซึ่งสามารถติดตั้งได้ในหลาย OS  ไม่ว่าจะเป็น Windows, Linux หรือ MacOS ก็ตาม SonarQube สามารถใช้ในการวิเคราะห์ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาได้มากถึง 20 ภาษา โดยช่องโหว่ที่ SonarQube สามารถตรวจสอบได้เช่น : 

 • Cross-site scripting
 • Denial of Service (DoS) attacks
 • HTTP response splitting
 • Memory corruption
 • SQL injection

โดยมีคุณสมบัติเด่นเพิ่มเติม ดังนี้:

 • Detects tricky issues
 • DevOps integration
 • Set up analysis of pull requests
 • Supports quality tracking of both short-lived and long-lived code branches
 • Offers Quality Gate
 • Visualize history of a project

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.sonarsource.com/products/sonarqube/

7. Nogotofail

Nogotofail คือ Network Traffic Security Testing Tool จาก Google ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักพัฒนาและนักวิจัยด้านความปลอดภัยตรวจสอบและแก้ไขการเชื่อมต่อ TLS/SSL ที่อ่อนแอ โดยช่องโหว่ที่ Nogotofail สามารถตรวจสอบได้เช่น: 

 • MiTM attacks
 • SSL certificate verification issues
 • SSL injection
 • TLS injection

โดยมีคุณสมบัติเด่นเพิ่มเติม ดังนี้:

 • ใช้งานง่าย
 • ไม่หนักเครื่อง (Lightweight)
 • Deploy ง่าย 
 • สามารถตั้งให้เป็น  router, proxy หรือ VPN server ได้

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://github.com/google/nogotofail 

8. IronWasp

IronWasp เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสแกน Open Source ที่มีประสิทธิภาพมากตัวนึง เพราะสามารถเปิดเผยช่องโหว่ของเว็บแอปพลิเคชันได้มากกว่า 25 ภาษา นอกจากนี้ยัง Iron Wasp สามารถ detect false ได้ทั้ง positive และ negative โดยช่องโหว่ที่ IronWasp สามารถตรวจสอบได้เช่น: 

 • Broken authentication
 • Cross-site scripting
 • CSRF
 • Hidden parameters
 • Privilege escalation

โดยมีคุณสมบัติเด่นเพิ่มเติม ดังนี้:

 • Extensible via plugins or modules are written in C#, Python, Ruby, or VB.NET
 • GUI-based
 • Report generation in HTML and RTF formats

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://github.com/Lavakumar/IronWASP

9. Grabber

Grabber เป็นแอปพลิชันที่ใช้งานได้แบบไม่ต้องติดตั้ง เหมาะสำหรับ สแกนเว็บแอปพลิเคชันขนาดเล็ก รวมถึง Webboard และเว็บไซต์ส่วนตัว ถือเป็นเครื่องมือทดสอบความปลอดภัยที่สะดวกสบาย ทำงานแบบไม่มี GUI interface และเขียนด้วยภาษา Python และสนับสนุน JS code analysis โดยช่องโหว่ที่ Grabber สามารถตรวจสอบได้เช่น: 

 • Backup files verification
 • Cross-site scripting
 • File inclusion
 • Simple AJAX verification
 • SQL injection

โดยมีคุณสมบัติเด่นเพิ่มเติม ดังนี้:

 • Generates a stats analysis file
 • Simple and portable
 • Supports JS code analysis

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://github.com/amoldp/Grabber-Security-and-Vulnerability-Analysis-

10. Arachni

Arachni เป็น Ruby framework ที่ช่วยในการทดสอบความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชันสมัยใหม่ ใช้งานได้ฟรี รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Windows, MacOS X, และ Linux ช่องโหว่ที่ Arachni สามารถตรวจสอบได้เช่น:

 • XSS injection
 • SQL injection
 • Code injection
 • File inclusion variants
 • Invalidated redirect
 • Local and remote file inclusion

โดยมีคุณสมบัติเด่นเพิ่มเติม ดังนี้:

 • Instantly deployable
 • Modular, high-performance Ruby framework
 • Multi-platform support

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://ecsypno.com/pages/arachni-web-application-security-scanner-framework

 

จาก 10 เครื่องมือ Open Source สําหรับทดสอบความปลอดภัยเว็บไซต์ที่รวบรวมมาไว้ในบทความข้างต้นนี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับผู้ที่กำลังเริ่มต้นศึกษาเกี่ยวกับการทดสอบระบบ และต้องการตรวจสอบค้นหาช่องโหว่บนเว็บ หรือผู้ที่สนใจทางด้านนี้ สามารถเรียนรู้และลงมือทำได้ด้วยตัวเองผ่านเครื่องมือนี้ได้

แต่ถ้าท่านไหนไม่สะดวกทดสอบระบบด้วยตัวเอง ทาง NT cyfence มีบริการ Vulnerability Assessment ช่วยตรวจสอบช่องโหว่ของระบบ ตั้งแต่ช่องโหว่ในกระบวนการทำงานของระบบ เซิร์ฟเวอร์ และเครือข่าย ไปจนถึงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ทำให้คุณได้ทราบถึงช่องโหว่ภายในองค์กร และนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงได้อย่างถูกจุด อันเป็นการลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น หากองค์กรหรือหน่วยงานที่มีทีมดูแลระบบอยู่แล้วแต่ยังอยากเพิ่มความปลอดภัยขั้นสูงสุด NT cyfence ยังมีบริการที่ช่วยดูแลและเฝ้าระวังระบบให้คุณแบบเรียลไทม์ด้วยบริการ Cybersecurity Monitoring ที่เป็นบริการที่เฝ้าระวังภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ และความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านศูนย์ปฏิบัติการ Cybersecurity Operations Center (CSOC) โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ (Security Analyst) ในการวิเคราะห์ภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ แจ้งเตือนเหตุการณ์ภัยคุกคาม รวมถึงแนวทางในการจัดการ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับคุณ

สำหรับผู้ที่สนใจบริการเพิ่มเติมบริการด้าน Cybersecurity สามารถติดต่อ NT cyfence ได้ทาง https://www.cyfence.com/contact-us/  หรือโทร 1888 เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศอย่างครบวงจร

ที่มา : blognone , techtalkthai ,hackr,

บทความที่เกี่ยวข้อง

 • 21 มิถุนายน 2024

  ความปลอดภัยของเว็บและแอปพลิเคชันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกธุรกิจ! ไม่ใช่แค่เรื่องของการปกป้องข้อมูล แต่ยังเกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นของลูกค้าและความเสถียรภาพของธุรกิจเองด้วย เลือกใช้และปรับแต่ง WAF ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณเพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์และลดความเสี่ยงจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • 18 มิถุนายน 2024

  ระบบ IT ในโรงพยาบาลก็เป็นอีกหนึ่งหัวใจที่สำคัญ และจำเป็นต้องมีการปกป้องภัยคุกคามไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Ransomware ซึ่งจำเป็นจะต้องให้เป็นไปตาม มาตรฐานความเสี่ยง 3 ระดับ โดยในบทความนี้ มีการสรุปมาตรฐานความเสี่ยง ที่โรงพยาบาลควรตระหนัก เพื่อที่จะได้ป้องกันภัยไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที

 • 6 มีนาคม 2024

  ศูนย์ปฏิบัติการ Cybersecurity Operations Center (CSOC) ได้สรุปสถิติภัยคุกคามการโจมตีในปี 2023 ที่ผ่านมา มีอะไรบ้างที่ควรรู้และในปีถัดไปควรระวังเรื่องใด