ทีมงาน NT cyfence เข้าพบลูกค้าโรงพยาบาลน่าน เพื่อให้ความรู้ PDPA และติดตั้งอุปกรณ์บริการ Data Protection

17 มิถุนายน 2022

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย 2565 ที่ผ่านมา ทีมงาน NT cyfence ได้เข้าบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2565 (PDPA) และบริการระบบปกป้องข้อมูล (Data Protection) ให้กับ Admin ของ สาธารณสุขจังหวัดน่าน, Admin ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน และ Admin ของ โรงพยาบาลในจังหวัดน่าน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลในระบบของโรงพยาบาลให้ปลอดภัย รวมถึงปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2565 ที่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้วในขณะนี้ ณ ห้องประชุมหมอเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

บทความที่เกี่ยวข้อง